Publicerad: 3 februari 2016

Nyhet

Staten måste ta ansvar för gemensam svensk e-legitimation

Nu tas ytterligare ett steg för att hitta en gemensam svensk e-legitimation. På e-legitimationsdagen den 3 februari lanserade e-legitimationsnämnden – myndigheten som arbetar under regeringen med kvalitetssäkrade e-legitimationer – en övergångslösning, som börjar gälla 1 juli i år.

Lösningen innebär att myndigheter, kommuner och landsting under en övergångsperiod kan fortsätta att använda nuvarande teknik, till exempel BankID. Samtidigt ges mer tid för att utveckla ett regelverk för en långsiktig lösning.

Arbetet med en ny, gemensam infrastruktur för e-legitimationer har pågått i flera år och det har visat sig vara svårt att ta fram en lösning som tillgodoser alla parters intressen. SKL har i olika sammanhang påpekat att det är bråttom att få fram en gemensam e-legitimation, och att den bör bygga på ett statligt ansvar.

– Vi vill att kommuner och landsting ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att även i fortsättningen kunna erbjuda invånarna effektiva e-tjänster som ett led i en ännu bättre välfärd. Det känns inte bra att det ännu inte finns en ny lösning på plats, med bara fem månader kvar av nuvarande avtal, även om vi förstås hoppas att den presenterade övergångslösningen tar hand om det akuta problemet, säger Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

– En svensk e-legitimation ska fungera för både privat och offentlig sektor, den ska inte vara för dyr för kommuner, landsting och regioner som erbjuder e-tjänsterna och som betalar för användningen. E-tjänster är ett led i att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, och fler och fler e-tjänster kommer till. Osäkerheten kring framtidens e-legitimation är inte bra för den utvecklingen, säger Per Mosseby.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!