Publicerad: 10 september 2019

Nyhet

Slutrapport om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte lämnas till regeringen

Idag lämnas slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.

Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget har samordnats av DIGG.

I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där aktörer inom offentlig sektor kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt.

SKL:s medlemmar menar att det är viktigt att de föreslagna uppdragen blir av, eftersom det finns flera utmaningar då kommuner och regioner ska utbyta information. Det är viktigt med en tydlig färdplan för arbetet och hantering av den omställning som krävs. En nyckelfråga är även att säkra långsiktiga lösningar för finansiering av gemensamma komponenter.

Slutrapport - Säkert och effektivt informationsutbyte, DIGG

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!