Publicerad: 15 december 2019

Nyhet

SKR står inte bakom eSams nya vägledning om molntjänster

SKR står inte bakom eSams reviderade vägledning ”Outsourcing 2.0” om molntjänster. Anledningen är att eSams vägledning inte är förenlig med SKR:s ställningstagande och vägledningar.

eSams vägledning ”Outsourcing 2.0” är, på ett antal punkter, inte förenlig med SKR:s ställningstagande om molntjänster. Med vägledningen befäster eSam sin position om att inget utrymme för riskanalys finns och att omedelbara åtgärder måste vidtas. För SKR:s medlemmar skulle åtgärderna i många fall innebära att återta data från globala leverantörer. Åtgärder som skulle leda till höga kostnader och förlust av redan gjorda investeringar.

I ställningstagandet pekar SKR på att det måste finnas utrymme för kommuner och regioner att göra en självständig bedömning av risker när molntjänster hos globala leverantörer används. Möjligheten att använda ett riskbaserat förhållningssätt som utgår ifrån faktiska förhållanden är avgörande. Som stöd till medlemmarnas bedömningar har SKR publicerat tre vägledningar.

Stora delar av innehållet i eSams reviderade vägledning kan SKR utan svårighet stå bakom. Den innehåller bland annat bra beskrivningar av offentlighetsprincip och sekretess och SKR tycker precis som eSam att det är viktigt att fortsätta analysera möjligheter till kryptering av information.

Men rättsläget kring molntjänster är ännu inte klarlagt. Därför välkomnar SKR att regeringen tillsatt en utredning som ska analysera säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningar. SKR ser fram emot att bidra till utredningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
  • Jeanna Thorslund
    Jurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!