Publicerad: 27 april 2016

Nyhet

SKL:s tjänst vann utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt

KommITS gav utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt till tjänsten: SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd.

Årets digitaliseringsprojekt delas ut av KommITS, en ideell förening med drygt 160 kommuner som medlemmar. De stödjer kommuners digitaliseringsarbete och anordnar kommunala mötesplatser för IT-frågor. Utmärkelsen delas ut till det projekt som under förgående år gjort störst avtryck.

- Det är oerhört kul att få ta emot denna utmärkelse som vi delar med många andra och som är ett kvitto på att det är en mycket bra tjänst. Vi ser ett behov av att skapa fler gemensamma nationella tjänster och att fortsätta skapa en bred samverkan mellan kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter, säger Per Mosseby, direktör på avdelningen för digitalisering, SKL.

SSBTEK - digital tjänst för ekonomiskt bistånd är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten som samordnar information från flera olika aktörer, bidrar till att tid frigörs för handläggarna, kostnadsbesparingar och att skyddet av klienternas integritet ökar. Idag är det drygt 220 kommuner som använder tjänsten, och den är mycket uppskattad av handläggare.

Tjänsten utvecklades på uppdrag av E-Delegationen, i samverkan mellan SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), Sambruk och referenskommuner. Några av referenskommunerna är: Botkyrka, Karlstad, Norrköping och Stockholm. Vidareutveckling av tjänsten pågår så att fler informationsmängder kan ingå.

KommITS motivering till utmärkelsen

Informationsförsörjning är svårt, ofta tidsödande och lätt att slarva med om man har manuella och analoga rutiner. Årets IT-projekt såg utmaningen för socialtjänsten och de utmaningar som var förknippade med svårigheten att samla in all nödvändig information från myndigheter för att kunna fatta korrekta och riktiga beslut. Projektet såg också hur initiativ tagits och hur efterlängtat det var att hitta en smart lösning på socialsekreterarnas vardagsutmaning. Den gemensamma, nationella, digitala tjänsten för insamling av information för att underlätta arbetet med ekonomiskt bistånd i kommunerna, SSBTEK, har blivit en succé hos verksamheten och tilldelas därför 2016 års utmärkelse Årets Digitaliseringsprojekt.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!