Publicerad: 24 september 2018

Nyhet

SKL-koncernens snabbspår för digitalisering ger resultat

SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via avrop från befintligt ramavtal för programvaror. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret, och flera tjänster är på gång.

Snabbspår innebär att tjänsten går att avropa via SKL Kommentus nationella ramavtal om Programvaror och programvaror som molntjänst 2016. Avropet görs genom Förnyad Konkurrensutsättning (FKU) där förfrågan om avrop skickas till samtliga ramavtalsleverantörer.
 
För närvarande finns två sådana tjänster, Taligenkänning och screeningtjänst. Taligenkänning används för att tala in dokumentation istället för att skriva in den. SKL har nyligen låtit 35 socialsekreterare testa tjänsten, med flera positiva resultat. Med den AI-baserade screeningtjänsten kan läs- och skrivsvårigheter hos barn upptäckas tidigare och enklare.
 
- Det här är mycket bra exempel på hur vi genom att använda upphandling som strategiskt verktyg kan att sprida och tillämpa innovativa lösningar i praktiken. Nu när det finns fungerande tjänster på marknaden som svarar upp mot ett verksamhetsbehov, då kan vi fånga upp och tillgängliggöra dem för samtliga SKL:s medlemmar genom SKL Kommentus ramavtal, säger Jenny Birkestad, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

Ramavtalet kan användas av de kommuner som är avropsberättigade, det vill säga har rätt att nyttja avtalet. Kommunen kan också välja att göra en egen upphandling.
 
- Snabbspåret bidrar till innovationskraft och en smartare välfärd i praktiken. Både Taligenkänning och AI-baserad screening är tjänster som gör välfärden effektivare och mer tillgänglig, säger Jenny Birkestad.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!