Publicerad: 2 juli 2018

Nyhet

SKL, Inera AB och SKL Kommentus skapar gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal

Med anledning av de oklarheter som uppstått mellan SKL:s och Inera AB respektive personuppgiftsbiträdesavtal har VD för SKL, VD för Inera AB samt VD för Kommentus AB gjort följande rekommendation.

Bakgrund

SKL, SKL Kommentus och Inera har sedan hösten 2017 bedrivit ett intensivt arbete med att förbereda för införandet av Dataskyddsförordningen, GDPR. Arbetet har resulterat i att SKL och SKL Kommentus publicerat ett generellt personuppgiftsbiträdesavtal, avsett att nyttjas av SKL:s medlemmar samt att Inera AB utarbetat personuppgiftsbiträdesavtal skräddarsydda för Ineras tjänster och den komplexa situation som tjänsten Nationella tjänsteplattformen ska hantera (med både direkt och indirekt anslutna parter från såväl offentlig som privat verksamhet).

Att aktörerna tillhandahåller två olika personuppgiftsbiträdesavtal har lett till viss osäkerhet kring vilket personuppgiftsbiträdesavtal SKL:s medlemmar bör nyttja. SKL, SKL Kommentus och Inera har därför inlett ett översynsarbete, med målsättningen att presentera ett ensat och gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal under kvartal 4, 2018.

Rekommendation

Fram till dess att ett ensat och gemensamt personuppgiftsbiträdesavtal har presenterats, rekommenderar SKL sina medlemmar att teckna Ineras personuppgiftsbiträdesavtal vid användning av Ineras tjänster, SKL:s generella för personuppgiftsbiträdesavtal för övriga avtalsrelationer och SKL Kommentus bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid avrop från SKL Kommentus ramavtal.

Vesna Jovic, VD SKL

Informationsansvarig

  • Johan Nilsson
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!