Publicerad: 13 december 2018

SKL avvecklar NordSeclicens

SKL har sedan 2010 genomfört NordSec, ett verktyg för självskattning av arbete med informationssäkerhet. Nu avvecklar SKL den centrala licensen för verktyget.

NordSec har ingått i ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark där man gemensamt har tagit fram ett verktyg för självskattning och jämförelse av arbete med informationssäkerhet. Tidigare undersökningar där Sverige har deltagit har genomförts 2010, 2012 och 2015.

SKL har nu beslutat att inte fortsätta med NordSec i central regi. Tillsammans med leverantören ges istället möjlighet för kommuner, regioner och landsting att fortsätta att ha tillgång till data från tidigare undersökningar och använda NordSec för självskattning och stöd för informationssäkerhetsarbete enl. ISO27000, GDPR och NIS.

–Verktyget har varit bra så här långt, men vi har kunnat konstatera att våra medlemmars behov av den här typen av lösning delvis skiftat fokus, och därför väljer vi att avveckla SKLs licens av verktyget säger Markus Ekbäck, informationssäkerhetsspecialist på SKL.

SKL har kommit överens med leverantören av NordSec/enablor som erbjuder kommuner, regioner och landsting att teckna egna användarlicenser för NordSec/enablor.

SKL kommer också fortsätta det systematiska informationssäkerhetsarbetet, bland annat genom att utveckla en egen enkät som bättre fångar upp medlemmarnas behov, fokuserat på de grundläggande förutsättningarna till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med ansvar, roller, rapportering och uppföljning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!