Publicerad: 20 december 2016

Nyhet

Skillnader mellan stora och små kommuners digitala utveckling

I verktyget eBlomlådan kan kommunerna själva värdera sin digitala utveckling. En ny rapport där SKL har sammanställt kommunernas svar kring digitala tjänster och arbetssätt, visar bland annat att utvecklingen går framåt men det är fortsatta skillnader mellan utvecklingen i stora och små kommuner.

Verktyget är framtaget av SKL i samarbete med kommunrepresentanter som har bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering i kommunerna. Rapporten bygger på resultatet av 141 kommuners publicerade självvärderingar i verktyget.

Resultatet i rapporten indikerar att tillgången till digital service blir allt bättre i kommunerna och att fler medborgare har möjlighet att sköta sin kontakt med kommunerna via digitala verktyg. Samtidigt visar resultatet att de mindre kommunerna fortsatt halkar efter de större i den digitala utvecklingen. Rapporten visar även att digitala tjänster i allmänhet är vanligast inom skolans område och minst vanliga inom omsorgen. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de samverkar kring den digitala utvecklingen.

Rapporten i korthet

  • eBlomlådan är ett självvärderingsverktyg - rapporten bygger på 141 kommuners publicerade självvärderingar i verktyget.
  • Kommunernas självvärderingar visar att större kommuner har kommit längre än mindre kommuner i sin digitala utveckling.
  • Vanligast förekommande digitala tjänsten i verktyget är en digital tjänst för att ansöka och få besked om antagning till gymnasium (81 %).
  • Lite mindre än en tredjedel av kommunerna uppger att de tillhandahåller öppna data (28 %).
  • Nästan 40 procent uppger att de i styrande dokument har preciserat hur de ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
  • Runt hälften av kommunerna uppger att de samverkar inom olika områden som utveckling av digitala tjänster (57 %), upphandling (59 %) och IT-drift (49 %).
  • Nästan 70 procent av kommunerna uppger att deras förtroendevalda använder digitala verktyg i nämnd- och styrelsearbetet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!