Publicerad: 16 april 2020

Nyhet

Satsning på ökad AI-kompetens i offentlig sektor

Inom kort lanseras utbildningen AI för ledare i offentlig sektor med målet att nå minst 800 politiker, chefer och ledare inom kommuner, regioner och myndigheter till år 2021.

AI-utbildningen syftar till att utbilda målgruppen för att ta Sverige närmare målet att bli bäst i världen på att använda möjligheterna med artificiell intelligens.

- Behovet av ökade kunskaper inom artificiell intelligens är stort. Det gäller inte minst inom offentlig sektor där AI ingår i många av lösningarna på de utmaningar man står inför, säger Louise Callenberg, chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på SKR.

Utbildningen lanseras i sommar

AI för ledare i offentlig sektor är en kraftsamling där SKR, AI Innovation of Sweden och Governo tillsammans arbetar för att höja kompetensen. Utbildningen kommer att lanseras i samband med konferensen Offentliga rummet i början av juni.

- Vi ser nu att allt fler aktörer inom offentlig sektor kommer igång. Några har testat AI i mindre skala, andra har börjat fundera på hur tekniken kan bidra till att lösa några av de viktigaste utmaningarna. AI är definitivt här för att stanna och för att vi ska kunna nyttja potentialen till fullo så krävs det att fler på beslutsfattande nivå har grundläggande kunskaper i ämnet, säger Caroline Andersson, vd på Governo.

Olika slags kompetenser behövs

På bara några år har AI gått från att vara relativt okänt för de flesta till att pekas ut som lösning för stora effektivitetsvinster, ökad kvalitet och helt nya arbetssätt och sätt att leverera tjänster inom offentlig sektor. Men för att förändringarna ska bli verklighet krävs både fördjupade specialistkunskaper och en ökad generell kännedom. Och eftersom lösningarna oftast inte utvecklas internt hos de enskilda offentliga aktörerna är det viktigt att stärka deras förmåga att agera kravställare.

Utbildningen är uppdelad i en självstudiedel och en workshopdel, båda omfattar en dag vardera och de är anpassade för att genomföras digitalt.

Workshopen kommer på sikt även att erbjudas som fysisk träff runt om i Sverige. Där möts personer från olika organisationer och fokus är på vad AI medför för ledarskap, organisation och beslutsfattande.

Utbildningens självstudiedel lyfter frågor som vad artificiell intelligens är och hur lösningar fungerar, möjliga användningsområden i offentlig sektor, hur digitisering och digitalisering hänger samman med AI, samt den viktiga roll som tillgänglig data spelar. Vidare lyfts nödvändiga tekniska vägval, etiska samt juridiska frågor

Intresseanmälan AI för ledare i offentlig sektor

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!