Publicerad: 25 januari 2019

Nyhet

Resultatet av LEDA för smartare välfärd

20 kommuner deltog i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd, vars syfte var att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet är nu avslutat och två rapporter finns.

SKL initierade, i samarbete med Vinnova, förändringsledningsprogrammet för att vässa välfärden med digitaliseringen som hävstång. Målet var att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Kunskapen skulle baseras på erfarenheterna från ett antal medverkande kommuner som framgångsrikt digitaliserat sin verksamhet och på det sättet uppnått en tillgängligare, mer inkluderande och effektiv service till medborgarna.

Resultatet presenteras genom Mittköping

Det finns 11 identifierade nyckelfaktorerna som presenteras och sprids genom den fiktiva kommunen Mittköping, en digital kommun i framkant. I Mittköping undanröjs hinder, och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. För att få en oberoende analys av resultatet av programmet, anlitades Dina Koutsikouri, forskare vid Institutionen för Tillämpad IT, vid Göteborgs Universitet. Slutresultatet beskrivs i rapporten: Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring.

Rapporten Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring

Lärdomar och erfarenheter

Förutom att utvärdera resultatet av projektet, har arbetsformen analyserats vilket resulterade i en rapport med lärdomar och erfarenheter.

Rapporten LEDA för smartare välfärd – Lärdomar av ett annorlunda förändringsledningsprogram

Vi sätter härmed punkt för LEDA för smartare välfärd och riktar ett tack till de kommuner och alla engagerade deltagare som genomförde projektet tillsammans med oss.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!