Publicerad: 27 maj 2019

Nyhet

Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata är inlämnad

Nu har rapporten som handlar om säker och effektiv tillgång till grunddata lämnats in till regeringen. Man har utrett hur grundläggande information om person, fastighet och företag ska beskrivas och hur vi gör den informationen korrekt och tillgänglig.

I arbetet har Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket varit huvudaktörer och SKL samarbetspartner. Uppdraget har samordnats av DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

Vad är grunddata?

Inom uppdraget har man enats kring en definition för begreppet grunddata; "uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället".

Det kan vara uppgifter i folkbokföringsregistret, bolagsregistret, fordonsregistret, fastighetsregistret samt viss geografisk information.

Grunddata i kommuner och regioner

Inom kommuner och regioner konsumeras grunddata i en mängd olika verksamhetsprocesser. Därför är det helt nödvändigt att ha tillgång till denna information ögonblickligen, dygnet runt. Idag har vi en situation där kommuner och regioner köper till exempel personuppgifter via marknadstjänster. För att få digitala lösningar att fungera byggs egna noder upp där information mellanlagras. Dessa parallella register driver kostnader i olika former och riskerar sämre kvalitet på informationen jämfört med om personuppgifter skulle vara en grunddatadomän med mer strukturerad tillgång.

Att få bättre struktur och tydlighet gällande hantering av grunddata innebär att kommuner och regioner får en mer effektiv hantering av information och ökad kvalitet i form av till exempel aktualitet.

– Fritt strukturerat flöde av grunddata skulle ge stort stöd till kommuner och regioners digitaliseringsarbete och vara möjliggörare för att bygga mer långsiktigt hållbara och övergripande digitaliseringslösningar, Lotta Nordström, sektionschef avdelningen för digitalisering på SKL.

Resultatet av uppdraget

Utöver definitionen för begreppet grunddata har man definierat egenskaper och principer för grunddata.

– Vi har även tagit fram förslag på hur vi ska arbeta vidare med frågorna. Mycket av det vi gör just nu är att skapa förutsättningar för att vi i framtiden ska kunna ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

Grunddata är av stor betydelse i ett alltmer digitaliserat samhälle och en viktig grund för datadriven offentlig verksamhet. Den offentliga förvaltningen har en central roll att förse samhället i stort med information. Landets myndigheter står för en stor del av produktionen av den datamängd som det digitala samhället bygger på.

– Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen kan vi skapa många nyttor. Vi kan bland annat stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, säger Daniel.

Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata, DIGG

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Fenger-Krog
    Handläggare
  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!