Publicerad: 1 april 2016

Nyhet

Rapport om säker digital meddelandehantering

Det behöver bli enklare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. SKL har därför tagit fram en rapport med rekommendationer för säker meddelandehantering.

Under 2015 beslutade ett par statliga myndigheter att de kommer att avveckla möjligheten att utbyta meddelanden via fax. Personuppgiftslagen (PuL), patientdatalagen (PDL) och Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänstens verksamhet (SoL-PuL) kräver att känsliga uppgifter ska skyddas med kryptering vid informationsutbyte men trots det saknas en enhetlig lösning för svenska myndigheter.

- Det finns en stor efterfrågan bland kommuner, landsting och regioner att hitta en gemensam digital kommunikationskanal för säker meddelandehantering. Därför har vi tagit fram denna rapport som beskriver nuläget och ger rekommendationer framåt. Nu tar vi nästa steg för att hitta en bra lösning för våra medlemmar, säger Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL.

Rapporten är ett första steg i arbetet och visar att det finns ett stort behov av lösningar och fortsatt arbete. Rapporten innehåller rekommendationer till kommuner, landsting och regioner på kort och lång sikt.

På kort sikt rekommenderar SKL bland annat att skaffa sig en samlad bild av vilka meddelandetyper med integritetskänslig information som skickas mellan den egna organisationen och andra myndigheter och vilka regler och rutiner för hantering som finns. Dessutom är rekommendationen att använda befintliga lösningar för säker meddelandehantering eller ansluta till någon av de som presenteras i rapporten.

SKL kommer även arbeta vidare för att nå fram till en långsiktig lösning med berörda parter.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!