Publicerad: 12 maj 2017

Nyhet

Positivt om privata uppgifter leder till bättre välfärd

Närmare hälften av invånarna är beredda att dela med sig digitalt av privat information, om det förbättrar olika välfärdstjänster. Det visar en ny attitydundersökning om digital integritet.

Det är analys-och kommunikationsbyrån Insight Intelligence som för tredje året i rad undersökt hur svenskarna ser på digital integritet. Den nationella undersökningen har genomförts i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

- Vi är intresserade av att veta hur invånarna ställer sig till att dela med sig av privat information digitalt för att förbättra olika välfärdstjänster, till exempel för en bättre hälso- och sjukvård eller undervisning, säger Gunilla Glasare, tillförordnad chef för avdelningen för digitalisering vid SKL.

Resultaten av undersökningen visar att 51 procent är positiva till att uppgifter om deras hälsa och levnadsvanor används för att förbättra hälso- och sjukvården och lika många delar gärna med sig av sina kör- och kollektivtrafikvanor om det bidrar till en bättre trafikplanering. Fyra av tio anser det är bra om information om deras boende och hur de rör sig i vardagen kan bidra till bättre stadsplanering, och lika många är positiva till att dela med sig av läs- och lärvanor om informationen kan användas för att förbättra skolans undervisning. En av fem känner sig dock inte bekväma med att dela med sig av privat information för något av dessa syften.

I vilka av följande syften är du bekväm med att dela med dig av privat information digitalt till offentlig sektor?

Diagram som visar hur invånarna ställer sig till att dela med sig av privat information för att förbättra olika välfärdstjänster

Klicka på diagrammet för att se större bild.

Förtroende för offentlig sektor

De tillfrågade i undersökningen fick också svara på vilken eller vilka aktörer de har förtroende för i hanteringen av information som delats digitalt. Här hamnar offentlig sektor på andra plats, efter bankerna, med 48 procent. Det är en ökning jämfört med förra året med nio procentenheter.

- Vi kan konstatera att det finns ett relativt högt förtroende för hur offentlig sektor hanterar information som delats digitalt, och trenden är att förtroendet ökar. Det kan vi vara stolta över, samtidigt som vi behöver vara ännu tydligare framöver med hur vi hanterar informationen och vilken nytta den gör, säger Gunilla Glasare.

Vilken/vilka av följande aktörer känner du förtroende för i hanteringen av personlig information som du delar digitalt?

Aktörer de har förtroende för i hanteringen av information som delats digitalt.

Klicka på diagrammet för att se större bild.

Tryggheten viktig

Sammantaget visar resultaten undersökningen en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Men det finns en ökande andel som är oroliga för att information som de delar med sig av används i syften som de inte är bekväm med. En mer positiv inställning hänger allt mer ihop med en känsla av trygghet för hur informationen hanteras. Oron beror främst på bristande kunskaper om hur informationen som samlas in används. Samtidigt uppger sex av tio att de aldrig läser de villkor de accepterar för behandlingen av cookies, där informationen finns om hur de privata uppgifterna används.

Fakta

1000 svenskar mellan 16 och 70 år intervjuades under februari 2017 genom Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!