Publicerad: 15 maj 2020

Nyhet

Ökad digital mognad i offentlig sektor

Forskningskonsortiet SCDI presenterar en mätning som visar att den digitala mognaden i offentlig sektor ökat jämfört med förra året. 

SCDI (Swedish Center for Digital Innovation) har i dagarna publicerat en statusrapport som visar på en positiv utveckling av digital mognad i offentlig sektor. Det innebär att kommuner och regioner stärkt sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.

Rapporten påvisar en ökning på 6 % jämfört med förra årets mätning. Den mest markanta ökningen ses inom områdena styrning, skugg-it och teknisk skuld, portföljstyrning och försörjningsstrategi.

Jenny Birkestad

- Det är så glädjande att se att både kommuner och regioner ytterligare stärkt omställningsförmågan i en digital tid. Det är ett tydligt tecken på att fokus ligger på rätt frågor. Nu måste även det gemensamma på plats. Staten måste i nära dialog med huvudmännen satsa på välfärdens digitala infrastruktur, säger Jenny Birkestad, avdelningschef.

Årets statusrapport visar också på markanta skillnader i digital mognad inom organisationerna. Centrala funktioner i organisationerna har en markant högre digital mognad jämfört med sakverksamheterna. Det skiljer hela 23 procentenheter.

- Här ser vi ett tydligt utvecklingsområde. Förmågor till digital omställning måste genomsyra hela organisationen. Vi behöver skapa förutsättningar för att alla välfärdens chefer och medarbetare vill och kan tillvarata digitaliseringens möjligheter i sina respektive verksamhetsområden. Det är en kritisk framgångsfaktor, avslutar Jenny Birkestad.

Mätningen är inte heltäckande. SKR undersöker, tillsammans med SCDI, möjligheten att skala den och på så sätt bidra till evidensbaserad utveckling i en digital tid.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!