Publicerad: 8 oktober 2018

Nyhet

Ny version av SSBTEK kräver direktåtkomst till Transportstyrelsen

Inom kort kommer version 6 av SSBTEK – sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd lanseras. Transportstyrelsen kommer höra av sig till de kommuner som berörs, för direktåtkomst till fordonsinnehav.

För att kommuner ska kunna börja använda sig av den nya versionen av SSBTEK krävs ett medgivande om direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. För de kommuner som inte har ett sådant medgivande krävs det en ansökan till Transportstyrelsen.

I dagsläget är 275 kommuner anslutna till SSBTEK och av dessa är det cirka 90 kommuner som saknar ett medgivande. Transportstyrelsen kommer höra av sig till samtliga anslutna kommuner. De som inte är anslutna kommer få instruktioner om att ansöka om ett medgivande.

– Vi som arbetar med förvaltningen av SSBTEK uppmanar alla användare att skyndsamt kontrollera mejl från Transportstyrelsen. Förhoppningen är att alla kommuner ska kunna ha ett medgivande på plats innan den nya versionen lanseras, säger Anna Johansson, ansvarig för SSBTEK på SKL.

Frågor hänvisas direkt till Transportstyrelsen på fordonsintressent@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!