Publicerad: 27 augusti 2018

Nyhet

Ny version av LIKA - it-tempen för skola och förskola

Idag lanseras version 4.0 av skattningsverktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola. Verktyget är till för att stötta förskolechefer och rektorer i arbetet med digitaliseringen.

Nytt i version 4.0 är en anpassning även för vuxenutbildningen. Det är en betaversion som tagits fram tillsammans med insatta i Malmö, Stockholm och på Skolverket. Alla som är intresserade kan vara med och testa den.

- Fantastiskt roligt att så många använder verktyget, säger Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). LIKA är ett konkret verktyg som, förutom att generera en handlingsplan med aktivitetsförslag, förhoppningsvis också skapar tid för samtal. Ett samtal som då kan föras utifrån en gemensam bas och ett gemensamt språk kring vad digitalisering är och innebär för verksamheten.

LIKA har funnits sedan 2014 och används av skolor och förskolor i över 270 av landets kommuner.

– Vi tar gärna emot synpunkter kring både anpassningen för vuxenutbildningen som verktyget i stort, säger Johanna Karlén. Det är med input från dem som använder verktyget som vi kan fortsätta att utveckla LIKA på bästa sätt.

Tydlig koppling till nationell strategi

I årets version är kopplingen till den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet tydligare, likaså kopplingen till syskonverktyget LiKA, it-tempen för lärare, verktyget som lanserades i våras och som har lärare som målgrupp.

– Arbetet med en nationell handlingsplan kopplad till den nationella strategin pågår ju för fullt. Vi på SKL är vi tydliga med att skolorna, om det inte redan är gjort, behöver starta sitt lokala arbete och inte vänta in en mer övergripande nationell handlingsplan.

I LIKA-verktygen finns ett bra stöd i det arbetet, som tillsammans med till exempel Skolverkets olika lärmoduler, ger en bra grund i det utvecklings- och förändringsarbete som ska till, säger Johanna Karlén som även är med i projektledningsgruppen för den nationella handlingsplanen, #skolDigiplan.

Digitala nationella prov och samverkan med Skolverket

Från och med arbetet med version 4.0 är Skolverket med i den styr- och förvaltningsgrupp som ansvarar för verktyget. Detta framför allt för att LIKA kommer att användas i arbetet med digitaliseringen av nationella prov.

– Vi har börjat med att se över indikatorer och aktivitetsförslag för att se vilka som redan finns och som har direkt eller indirekt påverkan på skolornas förberedelse att ta emot digitala nationella prov. I nästa version kan vi sedan eventuellt komplettera med fler , säger Jenny Sellberg, undervisningsråd, Enheten för nationella prov, Skolverket.

Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!