Publicerad: 19 augusti 2016

Nyhet

Ny version av eBlomlådan

SKL har förnyat självvärderingsverktyget eBlomlådan. Den nya versionen innehåller uppdaterade indikatorer och flera nya funktioner. 

Blomlådan är ett verktyg för att skapa överblick och underlag för kommunens arbete med digital service och verksamhetsutveckling. I den nya versionen blir det bland annat lättare att överblicka kommunens resultat och att jämföra med andra kommuner.

Syftet med eBlomlådan är att stödja och driva på en utveckling där digitalisering bidrar till att erbjuda invånare och företag en enklare vardag med bättre service, högre effektivitet och transparens. Med hjälp av eBlomlådan kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för prioriteringar. Genom att verktyget också erbjuder möjlighet att jämföra mellan olika kommuner, kan det även bidra till ökat erfarenhetsutbyte mellan verksamheter.

eBlomlådan - utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!