Publicerad: 20 mars 2019

Nyhet

Nya vägar för säker anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster

En ny överenskommelse mellan E-hälsomyndigheten och Inera, som SKL står bakom, innebär att det nu finns två alternativa vägar för säker anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster för kommuner och regioner; via Sambi eller Inera. Kommuner, regioner och offentligfinansierade privata vårdgivare får nu möjlighet att välja om de vill ansluta via Sambi eller Inera, och kan i det senare fallet därmed använda de befintliga tillitsgranskningar som görs av Inera.

Tack vare en ny överenskommelse mellan eHälsomyndigheten och Inera finns nu två godkända sätt för kommuner, regioner och offentligfinansierade privata vårdgivare att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster. SKL stödjer överenskommelsen som innebär attutöver anslutning via Sambi finns nu även möjligheten att ansluta via Inera under vissa förutsättningar. (Privata vårdgivare som inte är offentligt finansierade går via Sambi.)

Anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster via Sambi eller Inera

Inera-alternativet innebär att anslutning för att få åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster utöver Sambi även kan göras via Ineras infrastruktur. Konkret innebär det att en organisation ska använda SITHS, HSA och en av Inera godkänd IdP. Tilliten baseras på SITHS tillitsramverk. Alla organisationer som redan har tillitsgranskats av SITHS är således även godkända av E-hälsomyndigheten.

För de organisationer som redan valt att gå med i Sambi, eller står inför att göra det, finns fortsatt flera fördelar. De får exempelvis möjlighet till single-sign on till de tjänster som finns inom federationen, valfrihet när det gäller godkända e‑identitetsutgivare, och på sikt få tillgång till fler tjänster inom sektorn.

Mer information

Kontakta Ineras kundtjänst respektive E-hälsomyndigheten

Ineras kundtjänst

E-hälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!