Publicerad: 2 oktober 2019

Nyhet

Ny arena för utveckling i en digital tid

För att lyckas med utveckling i en digital tid samlas SKL, Inera och SKL Kommentus tillsammans med alla kommuner kring riktning och vägval, utifrån den nationella strategin Utveckling i en digital tid.

Det mesta av förnyelsearbetet sker lokalt, men vissa frågor måste lösas tillsammans på nationell nivå. Därför växlar vi nu upp takten. Med utgångspunkt i kommunernas behov och utmaningar skapar vi en arena för ledare av förnyelse och innovation i kommunal sektor.

Till skillnad från mer traditionella nätverk vänder sig SKL, Inera och SKL Kommentus till alla och inte bara några kommuner i Sverige. Vi är övertygade om att vi med smarta digitala arbetssätt och verktyg tillsammans hittar former för att dela utmaningar, behov, information och erfarenheter. Vi stärker därmed vår förmåga till påverkan och intressebevakning för de frågor vi måste lösa gemensamt.

SKL bjuder in till samtal och workshops

För att klargöra mer i detalj hur den nya arenan ska utformas och vilka frågor vi ska ha på agendan bjuder SKL, Inera och SKL Kommentus under de närmaste månaderna in till samtal och workshops på ett antal geografiskt spridda platser. Inbjudan till att delta i arenan och samtalen har gått ut till alla kommunchefer som utser sig själv eller personer på högsta ledningsnivå att delta.

Nu stärker vi vår gemensamma förnyelsekraft för en smartare välfärd.

Inbjudan till arena för utveckling i en digital tid (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!