Publicerad: 25 november 2016

Nyhet

Nu lanseras Dela Digitalt

Samverkansytan Dela Digitalt är nu tillgänglig för alla offentligt anställda. Sajten har redan nu över 700 användare och närmare 200 delade aktiviteter och initiativ.

Dela Digitalt bidrar till att offentlig sektor bättre kan möta dagens samhällsutmaningar och invånarnas förväntningar på digitala tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner.

Genom samverkansytan Dela Digitalt kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Alla som är anställda inom offentlig sektor har tillgång till Dela Digitalt genom att logga in med sin mejladress.

Logga in till Dela Digitalt

- Tanken med mötesplatsen är att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Med hjälp av Dela Digitalt kan offentlig sektor öka kvaliteten och effektivisera verksamheten genom att återanvända arbete som redan är gjort och lättare hitta kontakter för erfarenhetsutbyte, säger Anna Pegelow, ansvarig för Dela Digitalt.

Dela digitalt ska främja samverkan. Via mötesplatsen är det möjligt att söka samverkansparter till olika initiativ, till exempel genom att skapa engagemang kring gemensam finansiering, bidra med kompetens eller bedriva pilotverksamheter.

- Organisationer som vill samverka kan genom Dela Digitalt lättare hitta varandra, få ett större engagemang och bättre möjligheter att skapa bra lösningar tillsammans. Vi har redan idag intressanta initiativ på sajten, bland annat från forskningsinstitutet Interactive Institute som efterfrågar engagemang till projekt inom skolan och kultur, säger Anna Pegelow.

Samverkansytan Dela Digitalt är ett initiativ av SKL och utvecklas i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!