Publicerad: 24 februari 2020

Nyhet

Migrationsverket ansluter sig till digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK)

Migrationsverket ansluter sig till SSBTEK vilket innebär att handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd kommer att kunna se uppgifter om uppehålls- och arbetstillstånd. Det handlar om beslut, datum och giltighetstid.

– Det är jättebra att en ny myndighet blir del av samarbetet och att tjänsten förbättras med mer information. Det leder till bättre beslutsunderlag som ger möjlighet till ökad effektivitet och nytta för handläggarna och biståndsmottagarna, säger Louise Callenberg, sektionschef för Digital samverkan och förnyelse, SKR.

De uppgifter som lämnas ut

 • Beviljade beslut uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut)
 • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
 • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
 • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
 • Datum för beslut om återkallelse
 • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket.

SKR och Migrationsverket kommer att följa upp förståelsen av informationen från Migrationsverket med ett antal användare som arbetar i olika verksamhetssystem, som kvalitetsåtgärd och som underlag för stöd till användarna.

För att kunna ta del av den nya informationen krävs en uppgradering av SSBTEK till version 8. I den nya versionen finns utökad information från Försäkringskassan som nu även förmedlar preliminära utbetalningsuppgifter för åtta olika förmåner.

– Nu behöver användarna kontakta sin leverantör och be den egna it-organisationen om en införandeplan för att uppgradera till version 8, säger Louise Callenberg.

Fakta

SSBTEK står för Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, och är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Genom tjänsten får handläggarna inom kommunernas socialtjänst i dagsläget digital information från Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen, Sveriges A-kassor och Migrationsverket.

Tjänsten har utvecklats genom myndighetssamverkan mellan uppgiftslämnande myndigheter, organisationer och SKR och flera kommuner. SKR samordnar förvaltningen av tjänsten och Försäkringskassan står för den tekniska driften.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Johansson
  Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!