Publicerad: 25 maj 2018

Nyhet

Kommunernas kostnad för digital tjänst sänks ytterligare

Merparten av Sveriges kommuner har nu gått över från manuell till digital hantering för underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks kostnaderna för tjänsten SSBTEK ytterligare.

SKL:s styrelse har beslutat att ytterligare sänka kommunernas kostnad för tjänsten SSBTEK, som genom digitalt underlag från ett flertal myndigheter underlättar hanteringen av beslut om ekonomiskt bistånd. Från och med i år blir kostnaden 60 öre per invånare.

Sedan SSBTEK lanserades 2014 används den nu av 272 kommuner, med totalt mer än 95 procent av Sveriges befolkning. Från början var kostnaderna för kommunerna för att få använda tjänsten 1 krona per kommuninvånare. Avgiften sänktes förra året till 80 öre, och nu sker alltså ytterligare en sänkning. Anledningen till avgiftssänkningen den här gången är att ett statligt anslag kommit till för att täcka de tekniska driftskostnaderna för tjänsten.

- Tjänsten SSBTEK ger en säkrare och snabbare hantering av den information som behövs för beslut, och minskar även risken för felaktiga utbetalningar. Den är ett bra exempel på hur tekniken kan användas för att snabba på en kommunal process. Den gör också att handläggarna kan ägna sig åt de viktiga delarna i bedömningen istället för att lägga tid på att ringa runt för att samla in uppgifter, säger Lena Micko, ordförande SKL.

Ny myndighetsinformation läggs till

Tjänsten SSBTEK utvecklas fortlöpande och nytt för i år är att även Transportstyrelsen ansluter sig. Deras information om fordonsinnehav kan vara en viktig pusselbit i bedömningen. Även Migrationsverket arbetar för att ansluta sig till tjänsten.

Fakta

SSBTEK står för SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt bistånd, och är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Genom tjänsten får handläggarna inom kommunernas socialtjänst i dagsläget digital information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, CSN, Skatteverket och a-kassornas samorganisation.

Tjänsten har utvecklats av SKL tillsammans med E-delegationen, berörda myndigheter samt flera kommuner. Tjänsten ägs och förvaltas idag av SKL.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!