Publicerad: 5 december 2019

Nyhet

Kommunernas informationssäkerhetsarbete

Under våren 2019 genomförde SKR en webbenkät angående hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Nu finns resultatet sammanfattat i en rapport.

SKR ser sammantaget att det som fortfarande, på många håll, återstår är styrning, ledning, avsatta medel och resurser för arbetets planering och genomförande samt en tydlig uppföljning som är integrerad i övrig verksamhetsuppföljning.

Ett lyckat införande av ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete hänger ofta samman med ledningens aktiva engagemang. En framgångsrik väg framåt ser vi i de kommuner som valt att samarbeta. Både kring kompetens/resursdelning och att dela underlag, mallar och rutiner.

SKR ser att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är en nödvändig del i en framgångsrik digitalisering för kommuner och regioner och bedömer att området kräver ett ökat fokus i samband med enskilda digitaliseringslösningar och för att öka organisationernas förmåga att stå emot hot och kunna säkerställa tillit.

Resultat från enkäten om kommunernas informationssäkerhetsarbete

Informationsansvarig

  • Jonas Nilsson
    Informationssäkerhetsspecialist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!