Publicerad: 14 februari 2020

Nyhet

Kartläggning för en effektivare informationsförsörjning inom socialtjänsten

Under våren genomförs en processkartläggning för tre av socialtjänstens områden: äldreomsorgen, överförmyndarhandläggning och familjehemsplacering.

Syftet med kartläggningen är att undersöka möjligheterna till att vidareutveckla den tjänst som redan finns inom biståndsbedömning, SSBTEK, och utvidga den till äldreomsorgen, överförmyndarhandläggning och familjehemsplacering.

Med SSBTEK kan socialförvaltningar få tillgång till information från andra statliga myndigheter och snabbare göra biståndsbedömningar. Målet är att etablera en samlad digital informationsförsörjning för ekonomiska bedömningar, för de aktörer som är anslutna till SSBTEK-tjänsten.

Processkartläggningen ska:

  • Analysera vad som finns idag: behov inom socialtjänstlagens rum inom effektiv informationsförsörjning
  • Klargöra problem som SSBTEK-liknande lösningar kan bidra till att hantera, på vilket sätt och på så sätt underlätta analysen av vilka aktiviteter som kan automatiseras.
  • Beskriva effektiviseringspotentialen vid digitalisering. Föreslå önskad verksamhetsprocess med digital informationsförsörjning.
  • Se över juridiska hinder och vid behov föreslå vilken rättsutveckling som behövs för en effektiv breddad användning och utveckling inom effektiv informationsförsörjning. Detta ska utgå från tidigare utredning som gjorts.

Kartläggningen leds av förvaltningsorganisationen för SSBTEK, på uppdrag av Strategirådet. Uppdraget beräknas pågå till sommaren 2020.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Isma Mobeen
    Handläggare
  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!