Publicerad: 3 juni 2019

Nyhet

Framtiden är redan här

Behovet av att effektivisera offentlig verksamhet ökar i allt snabbare takt, och drivs framåt av ett antal faktorer. En är den demografiska utvecklingen och de högre krav den medför, men en annan och mer pressande faktor är kommunal och regional ekonomi.

För ett par veckor sedan presenterade SKL sin ekonomirapport som denna gång visade att tre av fyra kommuner har underskott i budgeten. Läget är liknande på den regionala nivå. Som ett brev på posten började kommuner diskutera och avisera behov av skattehöjningar, även annars välmående kommuner som till exempel Danderyd. Fler följde snabbt deras exempel.

Efter en tid av goda ekonomiska förutsättningar ställer utvecklingen krav på den gemensamma ekonomin och resurserna behöver räcka till fler områden och individer. I samband med ekonomirapporten riktade SKL:s ordförande Anders Knape en uppmaning till staten att omfördela resurser i högre grad till kommuner och regioner. Starka röster från näringsliv och facken förde fram samma åsikt

Sluta amortera på statsskulden, DI
Sänk överskottsmålet, DI

Det stora behovet av effektivisering återkommer i Kommunutredningen, där jag hade förmånen att få hålla ett särskilt anförande i samband med hearing i Riksdagens förstakammarsal om lämpliga vägar att välja för att bättre och gemensamt kunna utnyttja de resurser vi har genom ökad digitalisering. Jag hade också möjlighet att diskutera detta på plats i Luleå, i möte med Luleå kommun och följa deras kloka och framsynta resa i utveckling av hela sin verksamhet, för att långsiktigt kunna bibehålla och öka service med befintliga resurser.

SKL satsar på ett digitalt kompetenslyft

När behoven av effektivisering ökar drivs utvecklingen framåt i högre tempo. Då behöver också fler höja sin egen kompetens. Därför satsar SKL nu, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin kunskap kring digitalisering.

Riva juridiska hinder

För att hålla takt i utvecklingen arbetar SKL parallellt med ett antal fokusfrågor. En av dem är att verka för att riva juridiska hinder för digitalisering. Det gör vi bland annat genom att be riksdagen att förändra kommunallagen så att även kommunerna får möjlighet att använda automatiserade beslut, på samma sätt som myndigheter redan har. Antalet dagliga beslut om tillstånd, plats i förskola, särskola eller SFI, om vårdinsatser eller äldreboende är omfattande och handläggarna behöver avsätta mycket tid för dessa moment.

Genom att automatisera beslut frigörs viktig tid som kan användas för angelägna uppgifter som kräver närvaro, till exempel möten med medborgare. Arbetets innehåll förändras, och resurserna räcker längre.

Möjliggöra bättre tjänster

Ett annat sätt för SKL att verka effektivt är att kraftsamla för att kunna erbjuda kommuner och regioner fler och bättre tjänster och möjligheter. Genom SKL:s förvärv att Inera 2017 och genom att utöka samarbetet i koncernen med SKL Kommentus har vi skapat förutsättningar som var och en för sig kan effektivisera och utveckla verksamheten genom kloka upphandlingar och bra avtal, och genom vidareutveckling av fler nödvändiga tjänster. Flera av dem visades upp på Vitalis-mässan i Göteborg, och ytterligare finns att se och upptäcka på mässan Offentliga Rummet 10-12/6 i Västerås.

Strategi för digital utveckling

För att skapa robusta förutsättningar för utvecklingen av samhället har vi också skrivit fram en gemensam strategi för utveckling i en modern tid. Den innehåller konkreta verktyg för att fånga nödvändiga perspektiv och viktiga förutsättningar för digital utveckling, och vår förhoppning är att den ska kunna fungera som en fyr i den allt snabbare utvecklingen av samhället. Strategin ligger för beslut vid SKL-koncernens nästa styrelsemöte, och därefter kommer den att lanseras och presenteras mer utförligt.

Ytterligare ett sätt för SKL att göra nytta är att verka för standarder och standardisering, där vi har ett stort pågående uppdrag tillsammans med relevanta aktörer. I veckan kom ett viktigt resultat, i form av eSams ramverk för informationsutbyte som kom på plats.

Behovet av att effektivt kunna använda våra resurser, att organisera verksamheten så att fler kan avropa samma tjänster ställer krav på att vi alla och tillsammans – stat, regioner, kommuner, organisationer, myndigheter och företag – samverkar effektivt för att ge oss och vårt samhälle bästa möjligheter att förflytta oss till framtiden. Den har visat sig ligga närmare än vi kunnat föreställa oss, och därför är behovet av samarbete för gemensam och enhetlig utveckling genom digitalisering stort. Låt oss fortsätta med detta, tillsammans.

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!