Publicerad: 12 april 2019

Nyhet

Första steget mot anslutning till digital underrättelse

Första steget mot anslutning till digital underrättelse om faderskap är att anmäla om avtal med Skatteverket.

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den digitala informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet och gemensam vårdnad registrerad nu ske på en dag. Tidigare kunde det ta upp till 30 dagar från barnets födelse.

Det första steget för att kunna ansluta till tjänsten är att anmäla detta till Skatteverket

Information om tjänsten och anmälan hos Skatteverket.

Efter anmälan hos Skatteverket ska kommunen ta kontakt med leverantören för befintligt it-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Tieto ansluta sig. FLer leverantörer kommer att kunna ansluta sig så snart avtal har nåtts med dessa.

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!