Publicerad: 22 augusti 2018

Nyhet

Förslag om enklare föräldraskap överlämnat till regeringen

En digital lösning föreslås att ersätta den utredningen som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår. Det nya förslaget innebär att nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en digital lösning istället för ett fysiskt möte.

Idag har utredningen om enklare föräldraskap överlämnats till biträdande justitieminister Heléne Fritzon. SKL kommer inom en snar framtid svara på remissen från regeringen.

Utredningen föreslår ändringar som syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering som i korthet går ut på följande:

  • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
  • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
  • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

SKL har bidragit i utredningen med juridisk kompetens och digitala förutsättningar. Genom SKL:s samverkansprojekt ”Enklare faderskap/föräldraskapsbekräftelse” har pilotkommunerna Göteborg, Nacka, Motala, Malmö, Stockholm samt Höglandets kommunalförbund bidragit till utredningen.

Läs mer om utredningen på regeringen.se

Läs mer om SKL:s arbete om enklare föräldraskap

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!