Publicerad: 5 oktober 2018

Nyhet

Fler tar del av offentlig information på internet

Nära nio av tio internetanvändare i Sverige tar del av offentlig information från kommuner och myndigheter på nätet. Det visar den årligen återkommande undersökningen Svenskarna och internet som nu kommit i 2018 års utgåva.

89 procent av internetanvändarna tar del av offentlig information på nätet. Det är nära en fördubbling sedan 2008, då 45 procent gjorde det.

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är dock stor. I gruppen 36-45 år tar så stor del som 96% del av offentlig information på nätet, medan i de äldsta och yngsta åldersgrupperna är intresset för denna information betydligt lägre. Samtidigt håller den genomgående trenden med ett generellt ökat internetanvändande bland Sveriges befolkning i sig. För fem år sedan var en miljon svenskar inte uppkopplade, och idag har den siffran minskat till hälften.

Även andelen personer som tar del av information om medicin och hälsa på nätet ökar, från cirka sju av tio till nio av tio.

Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. De som använder internet sällan eller inte alls bor oftare också i landsbygd, har lägre utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor.

– Det är glädjande att se att det successivt är färre som står utanför och att allt fler tar del av information från offentlig sektor på internet. Samtidigt behöver vi fortsätta jobba för att alla oavsett ålder, utbildningsnivå och geografisk hemvist ska vara digitalt delaktiga. Digital delaktighet är en mycket viktig demokratisk angelägenhet, och vi måste göra mer tillsammans för att den digitala klyftan ska minska säger Jenny Birkestad, direktör för SKLs avdelning för digitalisering.

Hela undersökningen finns att läsa i Svenskarna och internet 2018

Fakta om undersökningen Svenskarna och internet

  • Svenskarna och internet är en årlig studie av svenska folkets internetvanor.
  • Undersökningen har genomförts sedan 2000. 2010 tog IIS (internetstiftelsen i Sverige) över ansvaret från World internet insititute.
  • Undersökningen är en del av den svenska delen av World Internet Projekt där 30 länder ingår och där invånarna får cirka 200 identiska frågor.
  • I den svenska delen av undersökningen har djupintervjuer gjorts med 3000 personer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!