Publicerad: 20 maj 2016

Nyhet

EU-uppdrag för ordföranden i SKL:s beredning för digitalisering

Ordföranden i SKL:s beredning för digitaliseringsfrågor, Martin Andreasson, har utsetts som EU-rapportör för Regionkommitténs yttrande om Kommissionens handlingsplan för förvaltning 2016-2020 – ”Action plan for e-government 2016-2020”.

Bild på Martin Andreasson

Martin Andreasson

Handlingsplanen är en del av EU:s strategi för en digital inre marknad.

– Det är ett hedrande uppdrag. Digitalisering är vår tids största drivkraft för förändring, och den utveckling vi sett i många delar av samhället måste nu följas av motsvarande utveckling i offentlig sektor. Detta gäller inte minst på lokal och regional nivå, säger Martin Andreasson.

Ett första yttrande ska vara klart redan den 24 maj. Per-Erik Nyström vid SKL:s avdelning för digitalisering blir expert för att bistå med att ta fram yttrandet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!