Publicerad: 17 mars 2017

Nyhet

EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle

Sverige ligger på tredje plats bland EU-länderna när det gäller digitalisering. Det visar resultaten från EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) som nyligen publicerades.

Den årliga mätningen visar hur de 28 EU-länderna ligger till på olika områden, från anslutbarhet och digital kompetens till digitalisering av företag och offentliga tjänster.

Ländernas digitaliseringsgrad mäts inom fem olika områden:

1. Uppkoppling

2. Humankaptial

3. Användning av internet

4. Integrering av digital teknik

5. Digitala offentliga tjänster

Sverige ligger i toppen inom alla områden utom området användning av öppna data, där Sverige halkat ned till plats 23. Denna indikator mäter bland annat om landet har antagit en policy för öppna data, den uppskattade politiska, sociala och ekonomiska påverkan av öppna data.

En annan indikation som avviker för Sverige är att andelen av befolkningen som har baskunskaper inom data och IT minskar. Det som mäts är kunskaper som till exempel användning av e-post, textredigering och att kunna installera och använda nya IT-enheter.

- Vi är en ledande nation inom digitalisering men vi kan bli ännu bättre. Det är intressant att se hur EU noterar att vi behöver öka insatserna inom infrastrukturen för snabb uppkoppling för alla, vilket ger en tydlig signal för framtiden, säger Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL.

EU-kommissionen konstaterar också i rapporten att det är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av ett digitalt samhälle att alla har tillgång till internet. För att kunna utnyttja den fulla bredden av de möjligheter och utveckling som erbjuds genom Internet är en anslutning med hög kapacitet nödvändig och snudd på obligatorisk. Av den anledningen blir uppkoppling en nödvändig del av infrastrukturen för ett digitalt samhälle.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!