Publicerad: 29 augusti 2017

Nyhet

Enklare företagande även i besöksnäringen

SKL och regeringen har kommit överens om att även besöksnäringen ska omfattas av arbetet att göra det enklare att starta och driva företag genom digitala och standardiserade lösningar.

Redan idag arbetar SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket för att förenkla för restaurangföretag, inom projektet Serverat. Genom standardiserade, digitala lösningar kan företagarna snabbare få hjälp med alla olika tillstånd som behövs för att starta kafé eller restaurang. Processerna för olika typer av ansökningar ser mer lika ut mellan kommunerna, handläggningstiden minskar och hela ansökningsförfarandet blir mer rättssäkert och likvärdigt.

Att förenkla för företagare är ett led i regeringens och SKL:s överenskommelse Digitalt först, med syftet att skynda på digitaliseringen i offentlig sektor. Projektet Serverat utgår från en särskild överenskommelse mellan SKL och regeringen, och den överenskommelsen förlängs nu till att gälla till och med 2018. Hittills har tre kommuner anslutit sig till Serverat: Karlskrona, Härryda och Norrköping.

Besöksnäringen nästa steg

Arbetet med att förenkla för företagare är till en början fokuserat på regeltunga branscher med omfattande myndighetskontakter. Efter restaurangbranschen följer nu också företag i besöksnäringen, där många har kontakter med statliga, regionala och kommunala myndigheter, och ofta även flera kontakter inom samma myndighet.

Fakta

Inom ramen för projektet Serverat har de samverkande parterna bland annat tagit fram en guide, där restaurangföretagare kan skapa en checklista på verksamt.se och se vilka tillstånd som behövs. Företagaren kopplas vidare till e-tjänster hos respektive myndighet och de förifyllda uppgifterna om företaget hämtas från Bolagsverket, Skatteverket och SCB. Från det att guiden lanserades i maj 2016 till december samma år hade 5 600 besökare skapat en checklista.

Målet är att under 2018 ska en majoritet av restaurangföretagen använda tjänsterna och uppleva att dessa förenklar för dem. För besöksnäringen gäller att företag under 2019 ska erbjudas digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. SKL ska verka för att göra det möjligt för alla kommuner, oavsett storlek, att ansluta sig till de digitala tjänsterna.

Regeringen avsätter fem miljoner kronor årligen för perioden 2017-2019.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!