Publicerad: 26 november 2018

Nyhet

Digitaliseringsläget på landets förskolor och skolor

Ett par tusen rektorer och förskolechefer har delat med sig av sina resultat ifrån verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Bild på LIKA:s logga

SKL har tillsammans med LIKA:s styr- och förvaltningsgrupp sammanställt resultat från 2115 rektorer och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola.

LIKA-verktyget, ger stöd i att ta fram lokala handlingsplaner för digitalisering. Rektorer och förskolechefer gör en skattning av läget inom områdena ledning, infrastruktur, kompetens och användning genom att svara på konkreta indikatorer under respektive område. Det i sin tur genererar en handlingsplan med aktivitetsförslag att arbeta vidare med.

Fem utvalda områden

I sammanställningen finns bland annat fem utvalda områden. Områden som är av särskilt intresse, som dels har koppling till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, den nationella handlingsplanen (skolDigiplan) och förändringarna i styrdokumenten. Men det finns också koppling till rapporter gällande skolornas arbete med informationssökning och källkritik och säker användning av nätet. De fem utvalda områdena är:

1. Leda digitalisering
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Säker användning av nätet
4. Att arbeta systematiskt, utvärdera och följa upp
5. Skolbibliotek – informationssökning och källkritik

– Samtliga fem områden är superintressanta att se hur man som rektor eller förskolechef skattat status kring. När det gäller område fyra, att arbeta systematiskt med till exempel mätbara mål, så ser vi att det inte är många som är uppnådda här, utan snarare tvärtom, man är på planeringsstadiet eller har inte ens planerat för det, säger Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL.

I flera olika sammanhang, bland annat i arbetet med skolDigiplan, framkommer det att mätbara mål och uppföljning anses viktigt.

– Det är extra roligt att vi kan meddela att verktyget inom kort kommer att kompletteras med tydligare stöd kring just mätbara mål och uppföljning, säger Johanna Karlén.

Förutom en sammanställning om digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor, finns en webbsändning att ta del av.

Webbsänding: Örat mot rälsen – digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor, augusti 2018

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Karlén

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!