Publicerad: 30 juni 2016

Nyhet

Bra med tillgänglig statlig data

Det är bra att Riksarkivet får i uppdrag att främja öppna data från statliga myndigheter. SKL arbetar för att stödja kommunsektorn, och betydligt fler av kommunerna publicerar öppna data, jämfört med statliga myndigheter.

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera. Det finns också en lag (från 2010) som ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

Nu har regeringen gett Riksarkivet i uppdrag att samla och publicera den information som statliga myndigheter ska publicera.

– Uppdraget handlar om statliga myndigheters information, men ofta hänger de samman med information från den offentliga sektorn i övrigt. Kommuner, landsting och regioner kan se ytterligare vinster med att också publicera sina öppna data, säger Per Mosseby, chef för SKL:s avdelning för digitalisering.

SKL arbetar i olika satsningar för att underlätta arbetet med att förenkla tillgången till offentlig information. Bland annat finns sedan ett par år ett särskilt verktyg för kommuner, landsting och regioner för att underlätta publiceringen. Och idag publicerar 40 procent av alla kommuner och landsting öppna data, att jämföra med 16 procent av de statliga myndigheterna.

– Öppna data förenklar för medborgare och företag och även kan bidra till att driva kvalitetsarbete och förbättra förutsättningarna för tillväxt. Därför är det viktigt att befintlig data görs tillgänglig, säger Per Mosseby.

I regeringens uppdrag till Riksarkivet ingår bland annat att förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se och att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se.

Av Riksarkivets vision framgår att den digitala informationen bör tillhandahållas kostnadsfritt och att vidareutnyttjande och förädling av informationen bör stödjas och uppmuntras. En ökad självbetjäning bör nås genom utveckling av digitala tjänster, enligt uppdraget.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!