Publicerad: 16 april 2020

Nyhet

AI i klimatets tjänst 

Vinnova erbjuder ekonomiskt stöd till projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra.

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Projekten ska syfta till utsläppsminskningar eller klimatanpassningar

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som bidrar till datadrivna lösningar för beslutsstöd, med potential att på lång sikt ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.

Minst tre parter ska ingå i respektive projekt

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Senaste ansökningsdag: 25 augusti

Ansökan för projektet AI i klimatets tjänst

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!