Publicerad: 27 juni 2019

Fråga och svar

Hur går affären till?

Förvärvet sker genom att landsting och regioner sålt majoriteten av aktierna till SKL Företag AB, som tog över ägarskapet den 16 mars 2017. Därefter erbjöds samtliga kommuner i Sverige att köpa aktier i Inera AB och därmed också bli delägare. De erbjöds att köpa fem aktier vardera, för en köpeskilling av 42 500 kronor. Det är ingen skillnad på om det är en stor eller liten kommun, alla betalar lika mycket. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut.

Alla kommuner har fått ett beslutsunderlag från SKL, inför beslut i kommunfullmäktige.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!