Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vad gör ägarrådet?

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. Ägarrådet möts en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!