Publicerad: 7 januari 2020

Fråga och svar

Vad är SKR Företag?

SKR bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag-koncernen.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!