Publicerad 22 april 2021

Stöd och tjänster under utveckling

Precis som det redan finns ett stort antal tjänster och befintligt stöd, pågår också utveckling av omkring 125 olika stöd och tjänster som kommer att kunna levereras inom de närmaste 2–3 åren.

Utvecklingen pågår med huvudansvar både hos SKR, Inera och Adda (tidigare SKL Kommentus), men i alla projekt sker ett samarbete mellan aktörerna. Här visas några exempel. Där inget annat anges är SKR huvudansvarig.

Fler tjänster hos Inera

Fler tjänster hos Adda

Bokning och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Tjänsten boka och beställ för bokning och bidrag för kultur- och fritidsverksamhet har tagits fram tillsammans med Adda och 200 av landets kommuner. Tjänsten finns nu tillgänglig via nya bra avtal hos Adda.

Bokning och bidrag

Säker digital kommunikation

Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Säker digital kommunikation, Inera

Nytt ramavtal och avropsstöd för e-Arkiv

Upphandlingen av nytt ramavtal för e-arkiv syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, regioner och deras bolag. Det nya avtalet ska erbjuda en bredare omfattning av funktioner och tjänster samt ett förenklat avropsförfarande. Beräknad avtalsstart är mars 2018.

E-arkiv, Adda

Standarder och ramavtal för välfärdsteknologi

Som stöd för kommunerna att vara bra beställare och inköpare av digitala lösningar inom omsorgen, har en särskild Beställargrupp bildats av flera kommuner, SKR, Inera och Adda. Fokus ligger på att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer i samband med upphandling. Leverans 2018.

Beställargruppens arbete

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    Ledningsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset