Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Måste alla kommuner köpa aktier i Inera AB?

Kommunerna kan välja att köpa aktier eller låta bli. Ett köp måste beslutas av fullmäktige, fem aktier kostar 42 500 kronor. Det är bara de kommuner som väljer att bli delägare i Inera AB som kommer att kunna delta i processerna för behov och prioriteringar av vilka insatser som ska göras för kommunerna, och som kommer att kallas till ägarråd och bolagsstämma.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!