Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Kan även kommunförbund eller kommunala aktiebolag bli delägare i Inera AB?

Inera AB är ett samverkansprojekt mellan SKL och landets kommuner, landsting och regioner, med avsikten att kunna öka digitaliseringstakten i offentlig sektor. Konstruktionen bygger på alla landsting, regioner och kommuner avser att bli delägare i bolaget, förutom SKL genom SKL Företag AB. Genom aktieägaravtalet säkerställs att delägande landsting, regioner och kommuner har ett avgörande inflytande över beslut som fattas i bolaget. Det är inte möjligt att inom dessa ramar medge delägarskap i bolaget för t.ex. kommunala bolag eller kommunalförbund. Det skulle kräva att hela ägarkonstruktionen för bolaget måste ses över. Det kan tilläggas att medlemskap i SKL på motsvarande sätt är begränsat till kommuner, landsting och regioner.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!