Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur går det till när kommunen vill utveckla nya tjänster eller veta mer om att köpa tjänster från Inera?

För att kunna köpa tjänster från Inera AB måste kommunen vara delägare. Varje kommun erbjöds i mars 2017 att bli delägare (erbjudandet gick dels till den officiella kommunadressen, dels till kommundirektören). För landsting och regioner har Inera idag processer för hur utvecklingsidéer, önskemål och behov samlas in och bereds. Dessa processer behövs för att ta reda på hur omfattande behoven är, hur många som är intresserade, hur finansieringen ska ske och hur tjänsten/lösningen ska förvaltas.

I augusti kommer Ineras styrelse att fastställa ett nytt ramverk för hur bolaget ska styras och förankras hos ägarna. I ramverket ingår hur kommunerna representeras i beredande och styrande grupperingar. Det går också bra att vända sig till Ineras kundtjänst med frågor.

Ineras kundtjänst

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!