Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vilka ekonomiska krav ställer SKL Företag på Inera AB?

Syftet med innehavet är inte att bereda vinst åt SKL Företag AB. Någon utdelning kommer inte heller att lämnas från Inera. För att säkra Ineras långsiktiga finansiering har landstingen förbundit sig att under en treårsperiod fortsätta att köpa tjänster från Inera till samma belopp som före förvärvet. I ägardirektivet finns också krav på soliditet och avkastning. Avkastningskravet är 3 procent eftersom Inera behöver bygga upp ett eget kapital och på längre sikt stärka soliditeten. Soliditetskravet är minst 15 procent.

SKL Företags styrelse tog i juni 2017 beslut om ett extra tillskott till Inera AB, med 10 miljoner per år i fem år. Beslutet är villkorat och det kommer att tas årliga beslut om tillskottet. Tillskottet ska användas för att bygga upp kompetens och infrastruktur kopplat till kommunsektorns tjänsteutbud och på så sätt snabbare kunna möta verksamheternas behov.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!