Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Kommer Ineras nuvarande processer för uppdrag finnas kvar

Nuvarande förankringsprocess för landsting och regioner med programråd och programkontor är fortsatt viktig. Metoder för samarbete, förankring och delaktighet med kommunerna ska utvecklas över tid, och i augusti tar Ineras styrelse beslut om ett nytt ramverk för samverkan, där det slås fast hur kommunernas medverkan i olika berednings- och beslutsgrupperingar ser ut.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!