Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur får Inera sina uppdrag?

Ärenden och uppdragsförslag kommer till Inera från olika håll, dels från ägarna men även från regering, andra organisationer eller myndigheter. Inera har en process för att välja ut och prioritera ny funktionalitet och nya initiativ. Input är förslag och idéer och output är en lista med beslutade och prioriterade funktioner och tjänster som ska ingå i den gemensamma portföljen.

Förankring med landsting och regioner sker idag genom Ineras Programråd, där alla ägare finns representerade. I augusti fastställer Ineras styrelse ett nytt ramverk för samverkan, som även beskriver hur kommunernas representation och inflytande ser ut.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!