Publicerad: 7 januari 2020

Fråga och svar

Vad är SKR Företag?

SKR bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag-koncernen.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!