Publicerad 14 oktober 2021

Befintligt stöd och tjänster, digitalisering

Det finns omkring 125 digitala stöd och tjänster som erbjuds kommuner och regioner.

Stöd och tjänster finns både hos SKR, Inera och Adda. Vissa av tjänsterna nyttjas redan av både kommuner och regioner. Här visas några exempel.

Fler tjänster hos Inera

Fler tjänster hos Adda (tidigare SKL Kommentus)

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en tjänst för invånarna som är mycket uppskattad och använd. Förutom information om symtom och behandlingar finns också flera e-tjänster kopplade till plattformen. Tjänsterna har 2 miljoner inloggningar varje månad.

1177 Vårdguiden, Inera

SSBTEK, ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Idag används den uppskattade tjänsten av drygt 220 kommuner.

SSBTEKK, SKR

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Nationell patientöversikt, Inera

LIKA självskattningsverktyg

LIKA-verktygen ger kommunerna stöd i att utvärdera och utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering. Verktygen finns i dagsläget för förskola och skola samt socialtjänsten. Utveckling pågår för motsvarande verktyg för lärare.

LIKA för förskola och skola, SKR

LIKA för socialtjänsten, SKR

Pascal, förskrivningsstöd

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Alla vårdgivare - både landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare - använder möjligheten till en säkrare förskrivning genom Pascal. Totalt finns omkring 70 000 användare inom hälso- och sjukvården.

Pascal, Inera

KLASSA, verktyg för informationsklassning

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten inom kommuner och regioner att välja rätt åtgärder som skyddar informationen. KLASSA består av tre delar - informationsklassning, handlingsplan och upphandlingskrav.

KLASSA, SKR

FamiljehemSverige

Tjänsten har kommit till på grund av det ökade behovet av familjehem. Tjänsten tar emot och prioriterar intresseanmälningar till kommuner från privatpersoner som vill bli familjehem. E-tjänsten består av ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som fylls i av intresserad privatperson.

FamiljehemSverige, SKR

Dela Digitalt

Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor snabbare och billigare bli mer effektiv. Innehållet genereras av enskilda personer och verksamheter.

Dela Digitalt, SKR

Svevac, sammanhållen vaccinationsinformation

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Syftet är ökad patientsäkerhet och att underlätta uppföljning och rapportering.

Svevac, Inera

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionerna arbetar tillsammans med SKR med att utveckla ett gemensamt kunskapsstöd för vårdpersonal i primärvården. Innehållet i kunskapsstödet kommer att vara tillgängligt via Ineras plattform för öppen data och via en nationell visningsyta på internet.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, SKR

LIKA självskattningsverktyg för lärare

LIKA-verktygen ger kommunerna stöd i att utvärdera och utveckla verksamheten med hjälp av digitalisering.

LIKA för lärare, SKR

Informationsansvarig

  • Jenny Johannesson
    Ledningsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset