Publicerad: 27 november 2019

Digitaliseringssnurran

Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering.

De tre snurrorna

Så här använder du Digitaliseringssnurran

Med hjälp av Digitaliseringssnurran kan du göra beräkningar för att bedöma lönsamhet och effektivisering vid införandet av olika digitala tjänster. Beräkningarna kan göras på ett respektive fem år. Kalkylen gör även antaganden om hur insparad tid kan omsättas i besparingar utan att beakta omställningskostnader, utbildning med mera.

Detta kan du räkna på

  • Administrativa processer: bygglovshantering
  • Hemtjänst: digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare
  • Socialtjänst: digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd för ekonomiskt bistånd

Tänk på

Kalkylen ger enbart en grov ekonomisk uppskattning på ett möjligt utfall. Kvalitativa värden beräknas inte. Innan du använder den som beslutsunderlag behöver du säkerställa att kostnaderna och de beräknade nyttorna tar hänsyn till dina lokala förutsättningar såsom behov, organisation, kompetens samt befintliga tekniska lösningar och digital infrastruktur.

Beräkningarna är baserade på underlag och resultat från ett antal kommuner som redan har valt att införa en eller flera av dessa tjänster. Antaganden och parametrar i modellerna bygger på intervjuer med ett antal kommuner, offentliga rapporter och data från olika offentliga databaser (Kolada och SCB).

Framtagen av SKR och Post- och telestyrelsen

Digitaliseringssnurran är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen med anledning av regeringens bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025. SKR har medverkat i granskningen och ser verktyget som en hjälp för kommuner att ta fram underlag för investeringar i digitala samhällstjänster.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!