Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Måste alla kommuner köpa aktier i Inera AB?

Kommunerna kan välja att köpa aktier eller låta bli. Ett köp måste beslutas av fullmäktige, fem aktier kostar 42 500 kronor. Det är bara de kommuner som väljer att bli delägare i Inera AB som kommer att kunna delta i processerna för behov och prioriteringar av vilka insatser som ska göras för kommunerna, och som kommer att kallas till ägarråd och bolagsstämma.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Vd SKR Företag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!