Publicerad: 14 november 2019

eIDAS, e-legitimation i EU och ESS-länderna

Förordningen eIDAS är antagen som svensk lag och ska tillämpas från och med september 2016.

EU-förordningen om eIDAS är redan svensk lag, och den 29 september 2018 blev det krav på att offentliga myndigheter, regioner och kommuner ska stödja förordningen. Medlemsstaten står för att det uppfyller de gemensamma kraven. Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna.

Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdad i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-underskrift och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst har samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift, vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

Post och Telestyrelsen (PTS)

I Sverige har Post och Telestyrelsen (PTS) regeringens uppdrag att vara tillsynsmyndighet för betrodda tjänster. I uppdraget ingår:

 • Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från överensstämmelsebedömning
 • Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare
 • Ta emot incidentrapporter
 • Tillhandahålla nationell förteckning över tillhandahållare (trusted list)
 • Vid behov ta fram föreskrifter
 • Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar (E-legitimationsnämnden, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)

Betrodda tjänster (eIDAS), PTS

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

DIGG har fått uppdraget av regeringen att hjälpa till med att:

 • Sprida myndighetsgemensam information om elektronisk identifiering enligt eIDAS
 • Föra dialog om offentliga myndigheters behov och krav
 • Bygga upp den svenska kopplingspunkten (noden) i enlighet med eIDAS regelverk
 • Till noden ansluta e-tjänster och andra tjänster som erbjuder inloggning med e-legitimation
 • Företräda Sverige internationellt i frågor som rör elektronisk identifiering enligt eIDAS

eIDAS, DIGG

Informationsansvarig

 • Ulf Palmgren
  Programansvarig

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!