Publicerad: 27 november 2019

Ramverket för öppna data

SKR arbetar för att förenkla tillgången till offentlig information i elektronisk form. I samband med detta arbetar SKR för att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data. Ramverket ska hjälpa kommuner och regioner i deras kontinuerliga arbete med öppna data.

Här finner du alla delar i utkastversionen av det nationella ramverket för öppna data.

Vägledande principer för öppna data (PDF, nytt fönster)

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data (PDF, nytt fönster)

Råd för inventering av informationsresurser (PDF, nytt fönster)

Råd för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder (PDF, nytt fönster)

Verktyg för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder (Excel, nytt fönster)

Råd för beskrivning av datamängder (PDF, nytt fönster)

Råd för kravställande vid upphandlingar (PDF, nytt fönster)

Råd gällande beständiga länkar (PDF, nytt fönster)

Råd för framställande av maskinbara organisationsbeskrivningar (PDF, nytt fönster)

Mall för framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar (Excel, nytt fönster)

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data (PDF, nytt fönster)

Om ramverket

Inledningsvis har ett ramverk i utkastversion tagits fram. Det innehåller praktiska råd inom ett flertal olika områden. En del råd är mer övergripande medan andra beskriver momenten mer detaljerat. Målet med utkastversionen är att kommuner, regioner och andra intresserade ska ha möjlighet att gå igenom och testa de olika delarna av ramverket.

Ska underlätta samverkan

Alla kan snabbt komma igång med att arbeta med öppna data. Att publicera enstaka datamängder innebär inte något omfattande arbete. För att däremot göra informationen tillgänglig löpande krävs ett mer genomtänkt arbetssätt, som ställer krav på strategi, organisation, ekonomi och teknik.

Genom att skapa enhetliga arbetssätt ska de vägledande principerna underlätta både för de som tillhandahåller information och de som återanvänder den. Syftet med principerna är också att underlätta samverkan kring arbetet med öppna data, regionalt och nationellt.

Ramverket innehåller praktiska råd inom ett flertal olika områden och riktar sig till en bred målgrupp inom kommuner och landsting. En del råd är mer övergripande medan andra beskriver momenten mer detaljerat.

StorSthlm har tagit fram en kortfattad version av ramverket (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Informationshanteringsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!